منو
تبلیغات

 

 

 

 

 

 
 
     

مقالات
 • چك سفيد امضا

  قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است.

  ادامه...
 • آیا مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی را می دانید ؟

  در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اساسی بدین گونه بیان می کند : در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

  ادامه...
 • پیشنهاد شروطی در هنگام ازدواج

  قوه قضاييه شروطي را براي زنان در هنگام ازدواج پيشنهاد داده است . کميسيون حمايت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه 6 شرط مترقي خواهانه براي ازدواج زنان پيشنهاد داده است. در قوانين کنوني ايران، محدوديت‌هاي بسياري در خصوص حقوق متقابل براي زن و شوهر وجود دارد. بنابراين، اين قوانين در بسياري موارد نمي توانند پاسخگوي نيازها و باورهاي بسياري از افراد و همچنين ساختار و کارکرد تغيير يافته خانواده باشد. لذا تا هنگامي که قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و کاستي‌هاي آن‌ها از ميان نرفته است، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده، بايد دنبال راه کارهاي ديگري بود. يکي از مهمترين اين راه کارها، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است.

  ادامه...
 • نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نوشته دكتر ناصر كاتوزيان

  هر چند قانون مصوب 26/5/1376 درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره هاي پيش از تصويب قانون نيست، اجراي آن نسبت به آينده نيز به دليل برخورد و تعارض با اصول حقوقي دشوار است ؛ اين برخورد، به ويژه در سه زمينه آشكارا به چشم مي خورد: 1- انعقاد و اثبات اجاره، كه قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجراي آن مي بيند 2- تخليه مورد اجاره، كه پس از پايان مدت اجاره بايد بيدرنگ انجام پذيرد و حتي وجود سرقفلي مستأجر مانع از آن نمي شود. به ويژه، پيش بيني آئين دادرسي اختصاري و صدور دستور تخليه از سوي مقامهاي قضايي از بدعتهاي قانون به سود موجران و مالكان است. 3- مفهوم سرقفلي كه در قانون جديد از امتيازهاي حق مالكيت و منافع است و از سوي مالك به مستأجر واگذار مي شود. سرقفلي، در مفهوم تازه خود، محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عين مستأجره و براي كساني به وجود مي آيد كه با پرداختن سرقفلي و قرارداد با مالك آن را كسب كرده باشند.

  ادامه...
 • طرق پیگیری چک

  چک ازچهار طریق قابل پیگیری است : 1- طرح شکایت کیفری برعلیه صادر کننده درصورت رعایت مواعد6ماهه : لازم به ذکراست فقط علیه صادرکننده چک می توان شکایت کیفری طرح نمود بنابراین علیه ضامنین وظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست .با اصلاحیه سال 1382قانون چک ضمن آنکه چکهای وعده دار،بدون تاریخ ،سفید امضاء،مشروط وبابت تضمین فاقد جنبه کیفری قلمدادشد (یعنی اقدام به صدورچک درصورتی واجداوصاف کیفری می باشد که بدون وعده وبتاریخ روز صادرشده باشد) ممنوعیت صدور اینگونه چکها نیز منتفی گردید.

  ادامه...