منو
تبلیغات

 

 

 

 

 

بوم کسب و کار

قوانين بازي ،مديريت فرايند ، بوم كسب وكار

ابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک Business Model Canvas  به شما اجازه می‌دهدكه مدل کسب‌وکار خود را توصیف، طراحی و اختراع کرده یا  آن‌را به چالش طلبیده و یا تغییر (چرخش:Pivot) دهید.

 بوم مدل کسب‌وکار ابزار ساده تصویری و در عین حال بسیار قدرتمند است که ۹ بخش سازنده‌ی مدل‌کسب‌وکار را توصیف می‌کند. این بخش‌ها شامل بخش‌(های) مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال(های) توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان درآمد، فعالیت‌های اصلی، منابع اصلی، شرکای(تجاری) کلیدی و ساختار هزینه‌ها است.