منو
تبلیغات

 

 

 

 

 

متقاضي محترم :
جهت ثبت نام در دوره جامع نخبگان کارآفرین   لطفا فرم ذيل را بدقت تكميل وبهمراه يك قطعه عكس ارسال نماييد.

نام :
نام خانوادگی :
ایمیل :
تلفن همراه :
الصاق فایل :


حجم فایل باید کمتر از 2048 کیلو بایت باشد.
فرمت فایل ارسالی: .jpeg,.jpg,.png,.gif,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf,.zip,.rar

میزان تحصیلات
سال تولد
نوع شغل
نحو آشنایی شماپیغام شما

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال