ثبت نام دوره مهارتهاي فردي ، تيپ شناسي و رفتارشناسي بر اساس مدل « DISC »

ثبت نام دوره مهارتهاي فردي ، تيپ شناسي و رفتارشناسي بر اساس مدل « DISC »

كارگاه تخصصي ديسك و توانمند سازي فردي : يك رويداد استثنايي است ،

شما مي توانيد با شركت در اين دوره ابتدا خود را عميقا بشناسيد از توانائيهاي بالقوه خود هوشمندانه استفاده  كنيد و آنگاه با يادگيري مهارتهاي اصولي به متحول كردن زندگي و كسب و كار خود بپردازيد.

كاربردهاي مدل جهاني ديسك (DISC)


انجمن مديريت آمريكا مدل جهاني ديسك را در حوزه هاي زير توصيه كرده است :
ديسك و توسعه فردي
ديسك و حل مسائل
ديسك و تصميم گيري
ديسك و مديريت زمان
ديسك و ارتباطات
ديسك و مديريت تعارضات
ديسك و ساختن تيم و كار گروهي
ديسك و تغييرات سازماني

همچنين در ساير منابع كاربردهاي ديگري همچون :
تعيين سبك رهبري ، جذب و استخدام ،ارزيابي كاركنان ، فروش ، مذاكره ، مشاوره هاي شغلي و تحصيلي ، بهبود ارتباطات عاطفي ، بررسي تعارضات رفتاري در ازدواج ، ديسك و سبك هاي يادگيري ( ويژه دانشجويان و دانش آموزان )

پس اگر تمايل داريد كيفيت روابط خود را بهبود دهيد با گروه آموزشي مهنازخليلي همراه باشيد و ما هم در تمام مسير شما را همياري خواهيم كرد .تا نقشه راه  را قدم به قدم با هم رسم كنيم ،قدرت برقراري ارتباطات شما را افرايش داده و هيجان برقراري يك تعامل سازنده را در كنار عزيزان و يا همكاران خود تجربه نماييد.

مدت دوره  :

3 جلسه 5 ساعته  روزهاي جمعه

محل برگزاری  :

 مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی ولنجک بلوار دانشجو

جهت ثبت نام در دوره لطفا فرم ذیل را به دقت کامل نمائید.

به اشتراک بگذارید :