قوانین قدرت

0 0
امتیاز 4.00 تعداد رای 1

آیا شما واقعا میدانید قدرت چیست ؟

شخصی به نام رابرت گرین (Robert Greene) دقیقا کسی است که این موضوع ذهنش را مشغول کرده بود

و تصمیم گرفت به مدت ۲۰ سال از زندگی اش را صرف تحقیق و پژوهش در مورد کلمه قدرت انجام دهد.

رابرت گرین، سالها زمان صرف تحقیق و پژوهش زندگی افراد مشهور و منفور تاریخ کرده تا از میان رویدادهای چشمگیر به سرنخ هایی از قدرت در شخصیت این افراد، دست پیدا کند.

 قدرتمندترین افراد آنهایی هستند که با حفظ ارزش ها و اصول اخلاقی از قدرت شان استفاده می‌کنند.

فهرست قوانین قدرت بخش دوم 

۲۵ : از نو خود را خلق کنید.

۲۶ : دست های خود را پاکیزه نگه دارید.

۲۷ : با تحریک نیازهای مردم، آنها باور میکنند که از پیروان سبکی خاص هستند.

۲۸ : با شجاعت اقدام کنید.

۲۹ : تا پایان راه نقشه را طراحی کنید.

۳۰: کاری کنید که دستاوردهایتان آسان به نظر برسند.

۳۱ : گزینه ها را کنترل کنید؛ مردم را وادار کنید با کارت های (قانون های) شما بازی کنند.

۳۲ : با رویاهای مردم بازی کنید.

۳۳ : نقطه ضعف ها را بشناسید.
۳۴ : در شیوه خود شاهانه رفتار کنید؛ شاهانه رفتار کنید تا با شما شاهانه رفتار شود.

۳۵ : اربابِ هنرِ زمان بندی باشید.

۳۶ : از آنچه نمیتوانید داشته باشید بیزار شوید؛ نادیده گرفتنشان بهترین انتقام است.

۳۷ : نمایشی پرجذبه خلق کنید.

۳۸ : آنگونه که دوست دارید بیندیشید، اما ماننددیگران رفتار کنید.

۳۹: برای گرفتن ماهی آب را برهم زنید.

۴۰ : از موارد رایگان دوری کنید.

۴۱ : پا در کفش بزرگان نکنید.

۴۲ : با ضربه به چوپان گله پراکنده خواهد داشت.

۴۳ : روی قلب و اندیشه دیگران کار کنید.

۴۴ : خلع سلاح کردن و عصبانی ساختن با اثر آیینه ای

۴۵ : ضرورت دگرگونی را تبلیغ کنید، اما هرگز یک باره به اصلاحات زیاد نپردازید.

۴۶ : هرگز بسیار کامل به نظر نرسید.

۴۷ : از هدفی که برای خود در نظر گرفته اید، پیش تر نروید؛ نقطه توقف در پیروزی را بیاموزید.

۴۸ : مبهم و بی شکل بمانید.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش