جهت دریافت  کامل متن اختصاصی قرارداد و مشاوره با شماره 77502099-021 تماس حاصل فرمائید. .

 

 قرارداد اجاره مغازه چیست؟

نمونه قرارداد اجاره مغازه، از جمله قرارداد های پرکاربرد در کشور است که طبق تعریف قانون گذار، عقد اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر گویند.
آیا قرارداد اجاره باید توسط دفتر معاملات املاک و با کدرهگیری تنظیم شود؟

اعتبار قرارداد اجاره منوط به تنظیم آن در دفتر معاملات املاک نمی باشد. ولی برخی از ادارات و نهادهای دولتی برای انجام امور اداری تنها اجاره نامه‌های را می‌پذیرند که اجاره نامه رسمی باشد (در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد) و یا دارای کد رهگیری باشد که توسط بنگاه معاملات ملکی تنظیم می‌گردد را برای تشکیل پرونده شخصیت حقوقی می‌پذیرند.
در هنگام انعقاد قرارداد اجاره چه نکاتی حايز اهمیت است؟

1. در هنگام امضا قرارداد اجاره حتما اصل سند مالکیت ملک را رویت نماید.

2. در صورتی که یکی از طرفین شخصیت حقوقی می‌باشد، حتما دقت فرمایید که صاحبان امضا مجاز شخصیت حقوقی اقدام به امضا قرارداد اجاره نمایند.

3. در صورتی که یکی از طرفین وکالتا قرارداد اجاره را امضا می‌نماید، حتما وکالت‌نامه را مطالعه و از حدود اختیارات وکیل اطیمنان حاصل نمایید.

4. مدت زمان اجاره مغازه، شامل تاریخ دقیق شروع و اتمام مدت اجاره می‌باشد باید تعیین گردد.

 

 

 

نظر دهید

گزارش

چاپ این صفحه