قرارداد واگذاری حق اختر اع

جهت دریافت  کامل متن اختصاصی قرارداد و مشاوره با شماره 77502099-021 تماس حاصل فرمائید. .

 

قرارداد واگذاری حق اختراع چیست؟

طبق تعریف ارائه شده در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (1386) اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.

چه اختراعی قابل ثبت است؟

بر طبق قانون، اختراعی قابل ثبت است كه حاوی ابتكار جديد و دارای كاربرد صنعتی باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی كاربردی محسوب می‌شود كه در رشتهای از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظير صنايع د‌ستی، كشاورزی، ماهيگيری و خدمات نيز می شود.

آیا مالکیت اختراع قابلیت انتقال دارد؟

بلی، به طور کلی برای صاحب حق اختراع (مخترع) دو نوع حق به رسمیت شناخته شده است: حق مادی و حق معنوی که از میان این دو، حق مادی اختراع قابلیت نقل و انتقال داشته و حق معنوی قائم به شخص مخترع می باشد.
نام‌های دیگر قرارداد واگذاری حق اختراع

قرارداد واگذاری حق اختراع، قرارداد واگذاری لیسانس

 

 

نظر دهید

گزارش

چاپ این صفحه