باسلام وارادت رای بدوی دادگاه کیفری صادرشده دادخواست ضررو زیان ناشی ازجرم در کدام دادگاه مطرح میشود؟

پرسش

باسلام وارادت رای بدوی دادگاه کیفری صادرشده دادخواست ضررو زیان ناشی ازجرم در کدام دادگاه مطرح میشود؟

پاسخ

با درود بر شما
دوست عزیز شما میتوانید با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کنید . همچنین میتوانید پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند. همچنین در این خصوص توجه داشته باشید چنانچه دادخواست جبران خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد

به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش