دوره جامع نخبگان کارآفرین

 

دوره ای کاربردی تر و فشرده تر از MBA که با دو رویکرد برگزار می گردد.

1- مباحث توانمند سازی فردی : خودشکوفایی و خود مدیریتی و قوانین رشد و توسعه فردی

2- مباحث و اصول بنیادین در حوزه ثروت آفرینی و ایجاد کسب و کار پرسود .

با تدریس 8 استاد برجسته ایران و همراهی تیم کوچینگ حرفه ای

 

به اشتراک بگذارید :