دوره توانمندی سازی فردی ، شخصیت شناسی و استعدادیابی بر اساس مدل MBTI يك رويداد استثنايي است ، شما مي توانيد با شركت در اين دوره ابتدا خود را عميقا بشناسيد از توانائيهاي بالقوه خود هوشمندانه استفاده كنيد و آنگاه با يادگيري مهارتهاي اصولي به متحول كردن زندگي و كسب و كار خود بپردازيد.

داده ای یافت نشد.