با تفويض اختيار از هوش، خلاقيت و نيرومندي ديگران در جهت منافع تان بهره برداري كنيد.

0 0
امتیاز 3.28 تعداد رای 9

با تفويض اختيار از هوش، خلاقيت و نيرومندي ديگران در جهت منافع تان بهره برداري كنيد.

با سپردن كارهايتان به ديگران از نيروي جسماني، قوه ابتكار و كارداني شان در جهت تحقق اهداف، طرحها و نقشه‌هايتان سود ببريد. اگر بر اين باوريد كه همه امور بايد توسط خودتان انجام پذيرد در راهي متروك گام بر مي داريد كه جز تحليل نيروها و تضعيف قواي جسماني و خسته كردن اعصابتان فرجامي نخواهد داشت.

افرادي را پيدا كنيد كه از مهارتها و خلاقيتهايي بهره‌مندند كه شما فاقد آن هستيد. سپس آنان را به خدمت گرفته و يا دست كم از شيوه كارشان الگوبرداري كنيد. به اين ترتيب هنر و مهارتشان به شما تعلق مي گيرد و از نظر جهانيان نابغه به شمار خواهيد آمد. اشتباه نشود. نمي گويم انگل وارد از زحمات و مهارتهاي ديگران سوء استفاده كنيد. مقصودم آن است كه ذهنتان را از دانش، همت و كارداني اهل فن لبريز كرده و از مشاوره، همكاري و هدايت شان بهره‌مند شويد. اسحاق نيوتن، فيزيكدان انگليسي زماني گفت: « مردي كه بر شانه غول نشيند، ديدگاهي پر دامنه‌تر از خود غول خواهد داشت.» اين مرد بزرگ همواره اكتشافهايش را با توسل به يافته‌هاي ديگران كامل مي‌كرد. در واقع بخش عمده نبوغ نيوتن از بينش دانشمندان قرون وسطي و يا رنسانس تاثير پذيرفته بود. شكسپير نيز بخش عمده قطعه‌ها، شخصيت پردازيها و حتي ديالوگهايش را از پلوتارك الگوبرداري كرد. زيرا مي‌دانست كه پلوتارك در نگارش نقل قولهاي كنايه آميز و روانشناسانه استادكاري قابل است و هيچ كس در اين زمينه به گرد پايش هم نمي‌رسد. و بسيارند نويسندگاني كه قطعات ادبي شكسپير را زينت بخش آثارشان كرده‌اند.

همه مي‌دانيم كه متن سخنراني اغلب صاحب منصب بان توسط دستيارانشان تهيه مي‌شود. حتي مهارت در سخنوري و بذله‌گويي شان را نيز مديون و مرهون تهيه كنندگان متون سخنراني‌اند. افراد ديگري اين متون را تهيه مي‌كنند. اما اعتبارش به آنان تعلق مي‌گيرد. و نكته شايان توجه آن كه اين قدرت در دسترس همه، از جمله شماست. بنابراين پيوسته بكوشيد با به كارگيري افراد كاردان، خلاق و با تجربه كميت و كيفيت كارتان را تا چند برابر ارتقاء دهيد.

در افسانه آمده است مرغي كه بينايي اش را از دست داده بود مثل هميشه زمين را براي يافتن غذا چنگ مي زد. مرغي بينا پيوسته او را همراهي مي كرد وبدون اينكه پاهاي ترد ونازكش را به كارگيرد وزحمت ومشقت خراش دادن زمين را متحمل شود از ثمره ي تلاش او بهره مبرد .

بعضي از مديران با كوششي به ظاهر اندك كارها را پيش مي برند . در حالي كه شماري ديگر با تلاشي سخت آنقدر دستاوردشان ناچيز است كه انسان براي آنان احساس  دلسوزي ميكند . در بسياري از حالتها اين بدان دليل است كه مدير اولي مي داند چگونه زير دستان خودر را به كارگيرد، در حالي كه مدير دومي از اين هنر و توانمندي بي يهره است . اگر بكوشيد هركاري را خودتان بكنيد. صرفنظر از آنكه در روز چند ساعت كار ميكنيد ، هرگز توانا نخواهيد بود . بنابر اين با كفايت مديريت كنيد. براي اين منظور دانش وتجربيات نوابق و استادكاران سراسر دنيا در دوره هاي مختلف در انتظار شماست تا بدون تحمل رنج ومشقت انديشه ، خرد و كارداني شان را توشه راه كرده و از نردبان ترقي بالا برويد . پرواز بر بالهاي عقابها مسلماً افق وسيع تري را به روي ديگانتان مي گشايد ، به طوري كه حرارت آفتاب را نوعي ديگر حسن خواهيدكرد .

مردمان موفق آدمهاي استثنايي و فوق العاده و نابغه نيستند. تنها از اين راز آگاه شده‌اند كه اوضاع و روزگار بر چه مداري مي‌چرخد و مي‌دانند رمز موفقيت به چه عواملي بستگي دارد.

اين درس دو نكته را به ما گوشزد مي كند: نخست، اعتبار ناشي از اختراع، اگر از خود اختراع مهم تر نباشد، كمتر از آن نيست. بنابراين قدر طرحها، آرمانها و نقشه هايتان را بدانيد و آن را از دسترس ديگران مصون نگه داريد. اجازه ندهيد افراد بر گرده شما بنشينند و از هوش و ابتكار و رنج و مشقتتان سوء استفاده كنند. براي اين منظور بايد هشيار باشيد. مادام كه اعتبار طرحهاي نو و ابداعهاي نوظهورتان به نامتان ثبت نشده و يا به مرحله اجرا در نيامده زبان در كام نگه داشته و عواطف تان را در سينه حبس كنيد. دوم، بياموزيد كه براي پيشبرد اهدافتان وظايف تان را به ديگران تفويض كنيد. وقت از هر گوهري ارزشمندتر و زندگي كوتاه است. اگر پيوسته بكوشيد همه كارها را يك تنه و بدون همياري ديگران انجام دهيد به طور قطع با اتلاف وقت و نيروي خويش حكم ناكامي تتان را امضاء كرده ايد. بنابراين به حكم عقل تا مي‌توانيد از نيرو و توانمندي ديگران در جهت تحقق اهدافتان سود ببريد.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش