فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی

فراگیر عزیز
این فرم با دو هدف ارزیابی دوره آموزشی و عملکرد آموزشی و بهینسازی دوره ها تدوین گردیده است . خواهشمند است با تکمیل دقیق آن ما را در جهت بهبود برنامه  های آتی یاری فرمائید.

 

به اشتراک بگذارید :