قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد نمایندگی در فروش انحصاری چیست؟

قرارداد نمایندگی در فروش انحصاری، قراردادی است که بر اساس آن یک طرف (شرکت) توافق می‌کند که برای طرف دیگر (فروشنده) بر اساس مبنایی مداوم و بلندمدت، کالا یا کالاهایی را تأمین نماید و فروشنده موافقت می‌کند که آنها را خریده و به نام و حساب خویش، دوباره در قلمرویی معین به فروش رساند.

قرارداد نمایندگی در فروش انحصاری چیست؟

قرارداد نمایندگی در فروش انحصاری، قراردادی است که بر اساس آن یک طرف (شرکت) توافق می‌کند که برای طرف دیگر (فروشنده) بر اساس مبنایی مداوم و بلندمدت، کالا یا کالاهایی را تأمین نماید و فروشنده موافقت می‌کند که آنها را خریده و به نام و حساب خویش، دوباره در قلمرویی معین به فروش رساند.

آیا در این قرارداد فروشنده می‌تواند برای شرکت در قلمرو تعهدی ایجاد نماید؟

خیر، در قراردادی که صرفاً موضوع آن نمایندگی است، نماینده به نام اصیل و از جانب او اقدام به مذاکره و حتی امضای قرارداد با مشتریان می‌کند و جز در موارد استثنایی مسئولیت ناشی از اجرای قرارداد متوجه او نیست، ولی در این قرارداد، فروشنده به نام و حساب خود اقدام عمل می‌کند و جز در مواردی که صراحتاً اجازه داشته باشد، حق ایجاد تعهد برای شرکت ندارد.

مسولیت نماینده در قبال شرکت اصلی

    شرکت اصلی در قبال اشتباهات نمایندگی هیچگونه مسئولیتی ندارد و نمایندگی مسئول خسارات وارده به شرکت اصلی و اشخاص ثالث می باشد، شرکت اصلی می تواند ارتکاب برخی اشتباهات ، تخلفات و یا جرائم را از سوی نمایندگی ، دلیل فسخ قراردا قرار دهد و حتی حق شکایت از نمایندگی و اعاده حیثیت را برای خود محفوظ نگاه دارد.  نمایندگی باید تضامین کافی و مورد قبول شرکت اصلی را فراهم نماید.

حدود اختیارات نماینده

  •     نماینده بدون موافقت کتبی شرکت اصلی ، حق واگذاری آنچه را که در قرارداد به وی اعطا شده به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ندارد.
  •     نماینده حق فروش اقساطی را در صورتی خواهد داشت که در قرارداد مربوطه ، به وی اجازه این کار داده شده باشد.
  •     نماینده حق برگزاری مزایده و حراج را نخواهد داشت مگر اینکه در قرارداد پیش بینی شده و یا مجوز کتبی داشته باشد .
  •     پس از پایان یافتن عادی دوره نمایندگی و یا در صورت فسخ قرارداد ، نماینده مکلف است اصل مجوز نمایندگی را مسترد نماید.

به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش